Blog

Rola zewnętrznego doradcy a wdrażanie nowych technologii

2019-06-18

wdrażanie nowych technologiiPrzedsiębiorcy przygotowujący się do wdrażania nowych technologii na rynek poszukują sposobów na zmniejszenie kosztów, skrócenie czasu oraz zwiększenie skuteczności tego procesu. Opracowanie innowacji, dostosowanie jej do wymogów odbiorców oraz zbudowanie rentownego modelu biznesowego, wymagają  specjalistycznych kompetencji. Aby ten proces przebiegł sprawniej – warto znaleźć je poza firmą, u sprawdzonego doradcy zewnętrznego.

Proces wdrażania nowych technologii trwa przynajmniej kilkanaście miesięcy. Przeciętnie jest to jednak czas ok. 2-3 lat. W trakcie trzeba zadbać o niezbędną infrastrukturę, ochronę prawną, odpowiednie certyfikaty, ale również relacje na nowym rynku i znalezienie finansowania. Ogrom wyzwań powoduje, że większość przedsiębiorców szuka wiedzy oraz wsparcia poza organizacją, stając przed dylematem, do kogo najlepiej się skierować?

Kompleksowe podejście

Część przedsiębiorców zwraca się do rekomendowanych kancelarii prawnych, firm doradztwa biznesowego lub podmiotów specjalizujących się w pozyskiwaniu dotacji. Inni korzystają z wiedzy naukowców lub stowarzyszeń branżowych. Tego typu współpraca ma jednak charakter doraźny. Kolejni eksperci często powielają pracę poprzedników, powodując, że proces doradczy staje się długotrwały i niezwykle kosztowny.

Mnogość aspektów związanych ze wzrostem gotowości technologicznej wymaga dotarcia do takiego doradcy, który zaproponuje podejście kompleksowe.

Wachlarz kompetencji powinien obejmować szerokie spektrum prac koncepcyjno-analitycznych i walidacyjnych, pomoc w dotarciu do kluczowych partnerów technologicznych (w tym potencjalnych odbiorców), na określeniu docelowego modelu biznesowego kończąc. Efektem ma być przecież odpowiednio szybkie, ale przede wszystkim skuteczne wdrożenie!

Jaki podmiot może mieć zatem odpowiednie kompetencje, aby najlepiej doradzać firmie w całym procesie? Jakimi kryteriami powinien kierować się przedsiębiorca przy jego wyborze?

Idealny doradca, to…

Definiując odpowiedniego doradcę, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na zakres oferowanego wsparcia, czyli ilość powiązanych ze sobą kluczowych kompetencji, których brakuje wewnątrz zespołu, a które można pozyskać z zewnątrz.

W przypadku projektów na wczesnych etapach gotowości technologicznej (TRL 3-5), poza wiedzą prawno-biznesową, konieczne będzie zapewnienie niezbędnej infrastruktury i eksperckiej wiedzy analityczno-badawczej oraz technologicznej. Dla dalszych faz rozwojowych (TRL 6-8), kluczowa jest znajomość rynku i bezpośrednie relacje z kluczowymi podmiotami, które mogą być zainteresowane weryfikacją prototypu, a nawet pilotażowym wdrożeniem rozwiązania. Istotne znaczenie ma również tzw. wiarygodność rynkowa, a więc rozpoznawalna marka oraz doświadczenie kadry i jakość świadczonych usług potwierdzona referencjami od innych klientów. Ważnym, choć często nie branym pod uwagę czynnikiem, jest niski poziom rotacji wśród pracowników doradcy. Rozwijanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych jest procesem ryzykownym i długotrwałym. Dobrze zatem, gdy po stronie doradcy pracuje zgrany zespół ekspertów. Kluczowi pracownicy doradcy stają się tak naprawdę częścią zespołu klienta.

Oznacza to, że najlepszą opcją jest nawiązanie długotrwałej współpracy z jednym podmiotem. Takim, który pozwoli wejść na kolejne poziomy rozwoju technologicznego oraz pomoże wprowadzić rozwiązania na rynek i wyskalować nową gałąź biznesu.

A może my?

Przykładem doradcy spełniającego wskazane kryteria jest… Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

W PPNT od niemal 25 lat pracujemy na rzecz kluczowych przedsiębiorstw rozwijających nowe technologie, przyjmując rolę doradcy technologiczno-biznesowego. Duży nacisk kładziemy na budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu interdyscyplinarnych zespołów ekspertów. Pomagamy zweryfikować kluczowe założenia technologii, wypracowujemy koncepcję biznesową oraz znajdujemy odpowiednie źródła finansowania projektu. Uczestniczymy w fazie badawczej, definiujemy strategię ochrony własności intelektualnej i pomagamy dotrzeć do potencjalnych odbiorców. Dysponujemy bogatym zapleczem infrastrukturalnym oraz intelektualnym, w tym światowej klasy bazami rynkowymi i patentowymi (czytaj więcej). Współpracujemy także z wyspecjalizowanymi prawnikami, rzecznikami patentowymi oraz ekspertami branżowymi, zapewniając pełną opiekę nad sprawnym i skutecznym wdrażaniem nowych technologii na rynek.

 

 

Zdjęcie: katemangostar, freepik.com

Piotr Nędzewicz

Kierownik Działu Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu, koordynator DIH4Future.

Odpowiada za realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Karierę zaczynał w 2007 roku w jednej z międzynarodowych firm audytorsko-doradczych. Z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT) związany jest od 2011 roku. Początkowo, jako konsultant ds. transferu technologii oraz specjalista ds. innowacji, wspierał przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu opartego na nowych technologiach. W latach 2016 – 2017, jako menedżer inwestycyjny Funduszu Kapitałowego PPNT oraz członek rad nadzorczych spółek portfelowych, odpowiadał za inwestycje w nowe przedsięwzięcia technologiczne. Od 2018 r. kieruje Działem Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu. Od 2020 r. odpowiada za funkcjonowanie i rozwój Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4Future, którego animatorem jest PPNT. Jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.